Bộ GD&ĐT cắt giảm, đơn giản hóa 57% điều kiện kinh doanh

0
198

Ngày 27/4/2018, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký Quyết định số 1694/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT.

Theo đó, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ GDĐT là 212 điều kiện kinh doanh (ĐKKD); Số ĐKKD đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa là 110 ĐKKD, chiếm 51,9% tổng số ĐKKD. Trong đó, số ĐKKD đề xuất cắt giảm là 81 ĐKKD (chiếm 38,2%); Số ĐKKD đề xuất đơn giản hóa là 29 ĐKKD (chiếm 13,7%).

Ngày 06/06/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định này thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ.

Sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ GDĐT đã hoàn thành 100% việc cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 73 và cắt giảm/đơn giản hóa thêm 12 ĐKKD so với Phương án đề xuất. Trong đó, cắt giảm: 24/212 ĐKKD, chiếm 11,3%; Đơn giản hóa: 4/212 ĐKKD, chiếm 1,9%. Đạt tỷ lệ, 13.2% tổng số ĐKKD.

Điều kiện về vốn đầu tư, Bộ GD&ĐT đã đơn giản hóa 02 ĐKKD so với Điều 28 Nghị định số 73, trong đó, điều kiện về cơ sở vật chất, nhà giáo, chương trình giáo dục (Điều 36-39): 14 ĐKKD tại Nghị định số 73 (Điều 29-31) đã được chuyển thành các quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục trong quá trình hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, không còn là điều kiện đầu tư kinh doanh bắt buộc cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi thành lập cơ sở giáo dục.

Điều kiện về cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: không còn quy định ĐKKD này (cắt giảm 02 ĐKKD so với Điều 36 Nghị định số 73).

Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: không còn quy định các ĐKKD này (cắt giảm 05 ĐKKD so với Điều 41 Nghị định số 73).

Điều kiện cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (Điều 45): cắt giảm 01 ĐKKD so với Điều 46 Nghị định số 73.

Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam (Điều 53): cắt giảm 01 ĐKKD và đơn giản hóa 02 ĐKKD so với Điều 58 Nghị định số 73.

Đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ GDĐT đã hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 46/2017/NĐ-CP. Cụ thể: Cắt giảm 57/212 ĐKKD, chiếm 26,9%; Đơn giản hóa 36/212 ĐKKD, chiếm 17%. Đạt tỷ lệ: 43.9% tổng số ĐKKD, trong đó, cơ sở giáo dục mầm non: cắt giảm 12 ĐKKD; đơn giản hóa 9 ĐKKD; Cơ sở giáo dục phổ thông: cắt giảm 12 ĐKKD; đơn giản hóa 6 ĐKKD; Cơ sở giáo dục thường xuyên: cắt giảm 10 ĐKKD; đơn giản hóa 5 ĐKKD; Trường chuyên biệt: cắt giảm 8 ĐKKD; đơn giản hóa 3 ĐKKD.

Trường TCSP, CĐSP, đại học: cắt giảm 7 ĐKKD; đơn giản hóa 11 ĐKKD; Kiểm định chất lượng giáo dục: cắt giảm 6 ĐKKD; đơn giản hóa 2 ĐKKD; Tư vấn du học: cắt giảm 2 ĐKKD.

Như vậy, năm 2018 tổng số ĐKKD đã cắt giảm, đơn giản hóa tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 73) và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-CP) là 121/212 ĐKKD, chiếm 57,1% tổng số ĐKKD (hoàn thành vượt mức 5.2% so với tỷ lệ ĐKKD đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa tại Phương án đề xuất).

Ánh Kim

Nguồn: dantri.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.