Sáp nhập, hợp nhất, giải thể công đoàn cơ sở trong lĩnh vực GD&ĐT

0
130

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ – Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La đề nghị các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất, giải thể các công đoàn cơ sở trong lĩnh vực GD&ĐT.

Trong đó yêu cầu Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) các CĐCS chủ động báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn ngành về việc sáp nhập, hợp nhất, giải thể CĐCS theo cùng đơn vị được sáp nhập, hợp nhất, giải thể tại Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị của UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với CĐCS khi sáp nhập, hợp nhất nếu giữ nguyên tên gọi của CĐCS nào thì tiếp tục kế thừa nhiệm kỳ trước của CĐCS đó. Công đoàn Ngành Giáo dục căn cứ số lượng đoàn viên của các CĐCS sau khi sáp nhập, hợp nhất để chỉ định bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành và các chức danh của Ban Chấp hành CĐCS.

Đối với CĐCS khi sáp nhập, hợp nhất nếu có tên gọi mới thì tính là nhiệm kỳ lần thứ nhất. Công đoàn ngành Giáo dục chỉ định Ban Chấp hành lâm thời và hướng dẫn CĐCS chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội lần thứ nhất trong vòng 12 tháng, đặc biệt chú trọng việc xây dựng Đề án nhân sự phải đảm bảo chất lượng, cơ cấu, số lượng hợp lý đáp ứng tốt cho hoạt động CĐCS sau khi sáp nhập, hợp nhất các đơn vị.

Đối với các đơn vị giải thể, Công đoàn ngành Giáo dục ban hành Quyết định giải thể CĐCS và chấm dứt hoạt động của Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra (nếu có) và chuyển đoàn viên thuộc các CĐCS về nơi sinh hoạt mới cho phù hợp.

Đối với việc sắp xếp, sáp nhập các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, các CĐCS thống nhất với chuyên môn bố trí, sắp xếp sao cho phù hợp với các hoạt động chuyên môn và đặc thù của đơn vị.

Lập Phương

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.