14 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

0
173

PAC, HCT, VPD, HLD, HT1, HMH, SHA, DXV, CMV, ITD, SMC và FCN thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 01/2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/10/2018.

* Ngày 24/10/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2018.

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam (mã VPD-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2018.

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) chi trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2018.

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2018.

* Ngày 22/10/2018, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã SHA-HOSE) thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.

* Ngày 23/10/2018, Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (mã DXV-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng). Trong đó, chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt là 5%/mệnh giá và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 là 5%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.

* Ngày 22/10/2018, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.

* Ngày 30/10/2018, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2018.

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2018.

* Ngày 24/10/2018, Công ty Cổ phần FECON (mã FCN-HOSE) rả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.