Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

0
839

Kiểu dáng công nghiệp là một trong quyền sở hữu trí tuệ được Cơ quan nhà nước cấp văn bằng bảo hộ. Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì kiểu dáng công nghiệp được hiểu là những sản phẩm được thể hiện dưới dạng sau: bề ngoài được thể hiện bằng các hình khối, đường nét, màu sắc hoặc cộng hưởng tất cả yếu tố này.

Nội dung có thể tham khảo: Thủ tục đăng ký thương hiệu sản phẩm.

1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Điều kiện chung để một sản phẩm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ cho là kiểu dáng công nghiệp như sau:

– Sản phẩm phải thể hiện tính mới: tức được hiểu là sản phẩm được công nhận phải có kiểu dáng khác biệt so với các sản phẩm khác, được thể hiện dưới dạng sau: về hình dáng, màu sắc, đường nét, hình thức sử dụng. Sản phẩm được công nhận phải được mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài. Kiểu dáng công nghiệp này phải được nộp đơn trước hoặc trước ngày ưu tiên. 

– Sản phẩm phải mang tính sáng tạo: được dựa theo các căn cứ về kiểu dáng đã được thể hiện bên ngoài mà bằng mắt thường người có thể nhận biết, nhận dạng được dưới các dạng: hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Ngoài ra, kiểu dáng công nghiệp phải được tạo từ người có chuyên môn về lĩnh vực tương ứng và phải hiểu biết về sản phẩm từ trung bình trở lên.

– Có khả năng áp dụng công nghiệp tức là việc tạo ra kiểu dáng công nghiệp sẽ là một khuôn mẫu để người sử dụng có thể tạo ra hàng loạt các sản phẩm, điều đặc biệt là việc tạo ra sản phẩm này tượng tư theo khuôn mẫu đã được tạo dừng, bằng các phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Lưu ý: Không phải bất kỳ sản phẩm nào cũng có thể đăng kí bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp.Những trường hợp sẽ không được bảo hộ khi hình dáng bên ngoải của sản phẩm có một trong những đăc điểm sau: sản phẩm cần có đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng công nghiệp, hình dáng sản phẩm vô hình trong quá trình sử dụng sản phẩm, ví dụ như các nhà chung cư.

2. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

+ Người nộp hồ sơ đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải chuẩn bị bản tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được quy định theo mẫu 03-KDCN do Cục sở hữu công nghiệp ban hành.

+ Ảnh chụp tất cả các góc nhìn về sản phẩm cần đăng ký với cơ quan nhà nước và bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Ảnh chụp, bản vẽ nôp đều phải thể hiện rõ nét và đầy đủ đặc điểm của sản phẩm về dáng của kiểu dáng công nghiệp.

+ Người nộp hồ sơn cần lập ba bản mô tả chi tiết về kiểu dáng công nghiệp. Riêng bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải bao hàm nội dung về phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Về phần mô tả kiểu dáng công nghiệp người lập hồ sơ cần chú trọng một số các điều kiện sau: lập bản về phần mô tả phải bộc lộ được về các đặc điểm, đặc tính,kiểu dáng, bản chất của sản phẩm một cách đầy đủ, thể hiện mang tính chất tạo dáng mới, đặc điểm mang tính khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp khác, sản phẩm hoàn toàn phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ được lập; trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể hiện nhiều phương án thì tại phần mô tả người lập hồ sơ phải thể hiện rõ ràng, cụ thể các phương án đã nêu và nêu rõ các đặc điểm mang tính khác biệt giữa phương án  với nhau; kiểu dáng của bộ sản phẩm đã được nêu trong đơn đăng ký thì phần riêng phần mô tả đều thể hiện rõ về kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó. Phần phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký cũng phải nêu quy định chi tiết về các đặc điểm tạo dáng mà chủ sở hữu muốn cơ quan nhà nước bảo hộ cho sản phẩm.

+ Trừng hợp đăng kí kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu thì người nộp hồ sơ cần chuẩn bị thêm một bản sao về các chứng từ hoặc tài liệu chứng minh về quyền sở hữu nhãn hiệu

+ Giấy uỷ quyền hoặc hợp đồng ủy quyền hoặc giấy chứng nhận thừa kế hoặc biên bản thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn ;

+ Bản sao một số giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với sản phẩm: tài liệu về việc nộp đơn đầu tiên hoặc chứng từ/tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm;

+ Chứng từ nộp phí nộp  phí theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp các tài liệu/ chứng cứ mang tiếng nước ngoài thì đều phải dịch thuật và mô tả lại bằng  Bản tiếng Việt  của tài liệu đó

3. Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp hồ sơ bao gồm đối tượng sau: tổ chức, cá nhân tạo ra kiểu dáng công nghiệp; tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư hoặc góp vốn; tổ chức cá nhân được chuyển giao quyền thông qua hợp đồng, người được thừa kế hoặc kế thừa.

Người nộp đơn sẽ chuẩn bị hai bộ hồ sơ nêu trên, nộp tới trụ sơ Cục sở hữu trí tuệ đang đặt tại trụ sở tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện tại thành phố Hồ chí minh hoặc văn phòng địa diện tại Đà Nẵng. Người nộp hồ sơ có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới cơ quan tiếp nhận. Thời điểm để tính ngày nộp đơn sẽ là ngày mà hồ sơ đăng ký bảo hộ  được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận đơn hoặc nếu nộp đơn theo điều ước quốc thề thì  ngày nộp đơn sẽ là ngày nộp đơn quốc tế.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan tiếp nhận trao cho người nộp giấy xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ đăng kí bảo hộ. Trong thời hạn từ 12 tháng kể từ ngày nộp đơn nếu không gặp bất cứ sự phản đối nào cũng như đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo hộ thì Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho chủ đơn.Tiếp theo cơ quan tiếp nhận tiến hành kiểm tra

– Đầu tiên kiểm tra hình thức đơn đã tuân thủ theo quy định luật theo quy định tại Điều 109 Luật sở hữu trí tuệ 2005. Rồi đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ không?

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận đơn phải ra thông báo từ chối nhận đơn và gửi công văn trả lời lý do và căn cứ pháp lý từ chối nhận đơn.

+ Trường hợp thẩm định về hình thức đơn được cơ quan tiếp nhận chấp nhận hồ sơ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ra thông báo về việc chấp nhận đơn cho người nộp đơn. Trong thời hạn mười hai tháng tính từ thời điểm đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp

– Bước hai cơ quan tiếp nhận đơn sẽ tiến hành thẩm định nội dung đơn: Tức là cơ quan nhà nước có trách nhiểm kiểm tra và  đánh giá về khả năng được bảo hộ của sản phẩm đăng kí. Cơ quan nhà nước phải dựa trên tiêu trí để đáng gia nhu sau: tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp. từ thời điểm đó cơ quan xem xét và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

– Cơ quan xem xét và ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Trường hợp sản phẩm đăng ký bảo hộ được lập trong bộ hồ sơ không đáp ứng đủ các yêu cầu về bảo hộ theo quy định  pháp luật thì Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ và nêu rõ lý do;

+ Nếu sản phẩm đăng kí nêu trong hồ sơ đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ đã nêu thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Đồng thời sản phẩm sẽ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. Cuối cùng sản phẩm được công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Cơ qua nhà nước cấp văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho chủ sở hữu. Văn bằng có hiệu lực tỏng thời gian năm mươi năm  tình kể từ ngày nhà nước cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn. Văn bằng sau khi hết hạn có thể làm thủ tục gia hạn thêm, có thể gia hạn thêm hai lần liên tiếp, mỗi lần chỉ được năm năm. Tức là thời hạn tối đa là sáu mươi năm cho một văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Để gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì chủ văn bằng bảo hộ có nghĩa vụ nộp lệ phí gia hạn theo quy định pháp luật .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.