Điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

0
173

Qua bài viết này, Lawkey xin hướng dẫn quý bạn đọc chi tiết điều kiện, hồ sơ và trình tự thủ tục gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung có thể tham khảo: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu.

1. Điều kiện gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (Sửa đổi bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN), văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được gia hạn khi có các điều kiện sau đây:

– Trong các văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, văn bằng bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu là hai loại văn bằng được quy định phải gia hạn (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 94 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005). Nếu như mỗi lần gia hạn đối với bằng độc quyền sáng chế chỉ kéo dài 5 năm và chỉ được gia hạn tối đa 2 lần liên tiếp thì Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định mỗi lần gia hạn có hiệu lực 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần. Như vậy, điều kiện gia hạn văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu không bị giới hạn về số lần gia hạn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định gia hạn nếu chủ văn bằng bảo hộ có đơn yêu cầu hợp lệ và đúng thời gian quy định.

– Theo quy định tại Điểm 20.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (Sửa đổi bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN), văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chỉ được Cục Sở hữu trí tuệ xem xét gia hạn khi nhận được đơn yêu cầu gia hạn của chủ văn bằng và xác nhận chủ văn bằng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với các loại phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật như phí thẩm định yêu cầu gia hạn, phí đăng bạ, phí công bố quyết định gia hạn, lệ phí gia hạn.

– Chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn đúng thời gian pháp luật đã quy định, cụ thể: Việc yêu cầu gia hạn đối với văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải được chủ văn bằng thực hiện trong thời gian 6 tháng tính đến ngày văn bằng đó hết hiệu lực. Nếu như hết thời gian này chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mới nộp đơn yêu cầu gia hạn thì yêu cầu này chỉ được Cục Sở hữu trí tuệ xem xét nếu được nộp trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đó hết hạn.

Như vậy, nếu như hết hai mốc thời gian như quy định ở trên mà chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu không nộp đơn yêu cầu gia hạn thì văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ chấm dứt hiệu lực (Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005).

2. Hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại Điểm 20.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (Sửa đổi bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN), chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong thời gian pháp luật quy định phải nộp đơn yêu cầu gia hạn bao gồm các tài liệu sau đây:

– Tờ khai yêu cầu gia hạn theo Mẫu 02-GH/DTVB ban hành kèm Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

– Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu. Lưu ý, trong trường hợp cần ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ thì chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cần nộp bản gốc.

– Nộp các bản sao chứng từ đối với các loại phí, lệ phí liên quan nếu chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nộp qua chuyển khoản hoặc bưu điện.

– Trường hợp chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nộp đơn qua người đại diện cần phải có Giấy ủy quyền.

3. Trình tự thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại Điểm 20.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (Sửa đổi bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN), chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thực hiện yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ theo trình tự thủ tục sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ đến Cục sở hữu trí tuệ

– Chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu trong đơn yêu cầu gia hạn sẽ nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ (hoặc văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng).

– Cách thức nộp đơn: Chủ văn bằng có thể nộp đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn và thực hiện các công việc sau:

– Trường hợp đơn yêu cầu gia hạn đầy đủ, hợp lệ:

+ Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn đối với văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được yêu cầu

+ Ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ trong trường hợp chủ văn bằng có yêu cầu. Đồng thời thực hiện đăng bạ, công bố quyết định trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ra quyết định trên Công báo sở hữu công nghiệp.

– Trường hợp việc yêu cầu gia hạn không hợp lệ về hồ sơ, thủ tục hoặc người yêu cầu:

+ Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo về việc dự định từ chối gia hạn trong đó có nêu rõ lý do.

+ Yêu cầu bên cần gia hạn văn bằng phải thực hiện việc thay đổi, bổ sung, sửa chữa thiếu sót hoặc có yêu cầu phản đối trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ra thông báo.

Lưu ý:

– Trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ có yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thì phải thực hiện các thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp các loại phí, lệ phí theo quy định pháp luật.

– Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ có thông báo về việc dự định từ chối đối với yêu cầu gia hạn thì trong thời gian 2 tháng, chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc có ý kiến phản đối về việc dự định từ chối gia hạn này.

4. Các loại phí, lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại Thông tư số 263/2017/TT-BTC, khi yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ văn bằng cần nộp đầy đủ các khoản phí và lệ phí sau:

– Phí thẩm định 160.000 đồng

– Phí sử dụng cho văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu là 700.000 đồng

– Lệ phí gia hạn 100.000 đồng

– Lệ phí công bố 120.000 đồng

– Lệ phí về đăng bạ là 120.000 đồng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.