Nhà nước và mối quan hệ trong lĩnh vực ngân hàng

0
269

Nhà nước và mối quan hệ trong lĩnh vực ngân hàng.

Nhà nước là chủ thể đặc biệt trong các mối quan hệ pháp luật của từng lĩnh vực. Vai trò của nhà nước luôn được đặt ra và có ảnh hưởng lớn đến các chính sách của quốc gia trong mỗi lĩnh vực pháp luật. Quy định của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, luật các tổ chức tín dụng 2010 cũng đã tổng hợp các vai trò của nhà nước như sau:

1. Nhà nước xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Chính sách tiền tệ quốc gia có ảnh hưởng to lớn đối với quá trình và ổn định kinh tế- xã hội. Do đó việc hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia phải theo cơ chế và trật tự chặt chẽ. Ở Việt Nam quy định NHNNVN có nhiệm vụ quyền hạn xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia để trình chính phủ xem xét trình Quốc hội quy định và tổ chức thực hiện chính sách này. Theo Luật NHNNVN chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra. 

2. Nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ quản lý và duy trì trật tự cho các hoạt động Ngân hàng trong nền kinh tế.

Lĩnh vực Ngân hàng là nơi tích tụ và điều hòa nhiều loại nguồn vốn, là nơi thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao và liên quan đến nhiều lợi ích của nhiều loại chủ thể trong nền kinh tế. Đảm bảo an toàn cho hoạt động NH và phát huy vai trò tích cực đối với nền kinh tế và đời sống, xã hội, đòi hỏi NN cũng đồng bộ những biện pháp trong đó có sử dụng pháp luật. Thể hiện trên các mặt:

– Ban hành các văn bản pháp luật quy định các điều kiện hoạt động Ngân hàng, điều kiện trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của TCTD và giấy phép hoạt động Ngân hàng của các tổ chức khác quy định nhiệm vụ, quyền hạn quản lý NN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Nhà nước dùng pháp luật làm công cụ để xây dựng hệ thống Ngân hàng, TCTD phù hợp với mục tiêu, chiến liến phát triển kinh tế- xã hội. Chính sách của Nhà nước về xây dựng các loại hình TCTD.

– Nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh doanh Ngân hàng trong nền kinh tế vì hoạt đông kinh doanh Ngân hàng còn tiềm ẩn rủi ro cao:

Ví dụ: Nhà nước ban hành các quy định nhằm hạn chế và kiểm soát hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

– Nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ ngăn ngừa, giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực Ngân hàng: Quy định về trình tự, thủ tục, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp… góp phần trong việc bảo vệ quyền lợi của các tổ chức, cá nhân tham gia các quan hệ xã hội trong lĩnh vực Ngân hàng trong nền kinh tế.

3. Nhà nước thành lập và sử dụng hệ thống NH, TCTD Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân

Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng TMQD, Ngần hàng đầu tư phát triển, Ngân hàng chính sách và các loại hình TCTD khác. Hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao nên các NH, TCTD nhà nước đóng vai trò là công cụ của của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng Ngân hàng của Nhà nước và giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

– Vai trò chủ đạo thể hiện: Hệ thống NH hoạt động trên tất cả các lĩnh vực Ngân hàng với quy mô hoạt động rộng nên có ảnh hưởng sâu sắc đối với nền kinh tế và có tác động chi phối đối với hoạt động Ngân hàng của các thành phần kinh tế khác.

4. Nhà nước kích thích sự phát triển của các hệ thống Ngân hàng, TCTD Nhà nước tạo môi trường kinh tế, môi trường pháp lý.

– Nhà nước tạo môi trường kinh tế, môi trường pháp lý.

– Thực hiện các tác động trực tiếp bằng chính sách thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi.

>>>>>> Xem thêm: Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.