Những trường hợp nào cần lập báo cáo tài chính bổ sung

0
217

Lập báo cáo tài chính là một công việc bắt buộc đối với các doanh nghiệp hiện nay. Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất của công ty cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quá 90 ngày thì công ty phải lập báo cáo tài chính bổ sung? Vậy công ty phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến thời gian nào?

Là đơn vị cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính uy tín tại Hà Nội, Lawkey xin chia sẻ những kinh nghiệm của mình như sau:

Theo quy định tại Luật chứng khoán 2006 70/2006/QH11 thì tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng có nghĩa vụ nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giải quyết theo thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ bao gồm rất nhiều giấy tờ khác nhau, trong đó bao gồm báo cáo tài chính (được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật chứng khoán 2006 70/2006/QH11) kèm theo bảng cáo bạch của tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng.

Theo đó, Tại Điều 16 Luật chứng khoán 2006 70/2006/QH11 quy định về báo cáo tài chính trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

“Điều 16. Báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Trường hợp tổ chức phát hành là công ty mẹ thì tổ chức phát hành phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

4. Trường hợp hồ sơ được nộp trước ngày 01 tháng 3 hằng năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của hai năm trước liền kề.

5. Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quá chín mươi ngày, tổ chức phát hành phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất.”

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quá 90 ngày, tổ chức phát hành phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất.

Đồng nghĩa, trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho UBCKNN không quá 90 ngày, thì tổ chức phát hành không phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất.

Do đó: Đối với trường hợp trên thì công ty có trách nhiệm phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất của công ty theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quan điểm tư vấn của Lawkey đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.