Thủ tục chào bán cổ phần

0
230

Hình thức công ty cổ phần là hình thức mà nhiều doanh nghiệp hiện nay hướng tới, vì có thể gọi vốn kinh doanh thông qua hình thức chào bán cổ phiếu. Vậy trong Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 thì việc chào bán chứng khoán ra công chúng được quy định ra sao?

 

  1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng :

Dựa vào luật chứng khoán 2006 thì chào bán cổ phiếu cần những điều kiện như sau : 

– Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

– Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

   2.Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Muốn đăng ký bán chứng khoán, công ty cổ phần cần tạo lập hồ sơ bao gồm : 

– Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

– Bản cáo bạch theo mẫu kèm theo Báo cáo tài chính;

– Điều lệ công ty;

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được;

– Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có);

– Quyết định của Hội đồng quản trị công ty thông qua hồ sơ. Đối với việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

– Trường hợp một phần hoặc toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng được tổ chức, cá nhân có liên quan xác nhận thì tổ chức phát hành phải gửi văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đó cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

– Tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án hoặc ý kiến thẩm định chuyên môn đối với các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần) và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn;

– Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán (trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán);

3. Trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán:

– Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc theo đường bưu điện gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định;

– Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có thể gây hiểu nhầm hoặc theo yêu cầu của UBCKNN;

– Sau khi được chấp thuận về nguyên tắc, tổ chức phát hành gửi UBCKNN 06 bộ hồ sơ đã được chấp thuận trước khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

Xem thêm >>> https://lawkey.vn/ho-so-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.