Thủ tục kinh doanh dịch vụ khắc dấu

0
182

 

Muốn kinh doanh dịch vụ khắc dấu cần những điều kiện gì? Dưới đây là những tư vấn của một luật sư uy tín. 

1.Căn cứ pháp lý.

– Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;

– Điều 7 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP (có hiệu lực một phần);

– Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định về điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

– Thông tư số 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

  1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự và thực hiện các nội dung sau:

–  Chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại cơ sở chấp hành đúng các quy định của Nghị định 72/2009/NĐ-CP ,Nghị định 107/2009/NĐ-CP, Nghị định 109/2009/NĐ-CP hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan trong suốt quá trình hoạt động.

–  Chấp hành việc kiểm tra, hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

–  Báo cáo định kỳ hàng quý (tuần cuối cùng của tháng thứ ba) cho cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật và những vấn đề khác có liên quan đến an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh

–  Cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền: Danh sách và thông tin có liên quan đến người làm trong cơ sở kinh doanh (kể cả người nước ngoài); sơ đồ mặt bằng khu vực sản xuất, kinh doanh; sơ đồ kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); thống kê các phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; thông tin liên lạc tại cơ sở kinh doanh khi có yêu cầu.

–  Có sổ quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu của Bộ công an đã ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem them >>> công ty cổ phần

–  Khi thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh và người đại diện theo pháp luật phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

–  Có văn bản thông báo về thời gian hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho cơ quan Công an có thâm quyền.

–  Không cho thuê, mượn, chuyển nhượng hoặc sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

– Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tẩm quất), vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử có thường dành cho người nước ngoài, casino, dịch vụ đòi nợ phải đăng ký danh sách trích ngang nhân viên, kỹ thuật viên với Công an phường, xã, thị trấn.

  1. Điều kiện sản xuất con dấu:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự:

Điều kiện về an ninh trật tự sản xuất con dấu:

  1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau:

1.1 Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

1.2 Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.

1.3 Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

1.4 Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

1.5 Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

  1. Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật; địa điểm đặt cơ sở kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.
  2. Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.
  3. Chỉ các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong nước mới được sản xuất con dấu.
  4. Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.
  5. Quy định riêng đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh con dấu.

-Phải có giấy henj trả dấu ghi rõ địa điểm và thời gian trả dấu.

-Khi khắc xong con dấu, phải chuyển con dấu cho cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký theo quy định.

-Việc khắc dấu tiêu đề, dấu chữ ký và các loại dấu khác phải có Giấy  giới thiệu (nếu là Cơ quan) và Giấy chứng minh nhân dân.

-Phải có nơi bảo quản dấu thành phẩm, không được để mất, hư hỏng.

-Nghiêm cấm việc lợi dụng cơ sở để làm giả, làm con dấu sai quy địnhh.

-Khi phát hiện cá nhân có biểu hiện nghi vấn trong việc làm con dấu sai quy định phải kịp thời thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền để xác minh, làm rõ.

Xem thêm >>> https://lawkey.vn/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien/ 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.