Trình tự, thủ tục giảm vốn công ty cổ phần

0
209

Vốn điều lệ là điều kiện quan trọng trong thủ tục thành lập công ty cổ phần. Vậy muốn giảm vốn điều lệ  cần phải có điều kiện gì? Trình tự thủ tục như nào?

Điều kiện để giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

+ Theo quy định của luật thì đối vói loại hình công ty cổ phần thì khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì các cổ đông của công ty phải góp đủ vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, tính từ thời điểm đăng ký kinh doanh. Nếu các cổ đông không thanh toán đầy đủ và thanh toán không đủ trong thời hạn trên thì sẽ bị xử phạt theo quy định và doanh nghiệp phải điều chỉnh mức vốn điều lệ theo quy định.

+  Khi các cổ đông có quyền biểu quyết phản đối nghị quyết của công ty  về việc tổ chức lại công ty trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông hoặc có ảnh hưởng về nghĩa vụ, thay đổi về các quyền và lợi ích của hợp pháp đông có quy định điều lệ công ty và các cổ đông hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình bằng văn bản gửi cho doanh nghiệp  trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi Đại hội đồng cổ đông triệu tập cuộc họp để thông qua nghị quyết về việc thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty.

+ Theo quy định của pháp luật thì khi công ty đã đi vào được hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục từ 2 năm trở lên tính từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư cấp thì công ty phải bảo đảm thanh toán hoàn trả một phần vốn góp của các cổ đông của công ty về việc đã góp cho công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo các tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông  trong các giấy tờ, tài liệu trong điều lệ công ty sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty có nghĩa vụ thực hiện.

Những bước cần làm để giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

+ Các doanh nghiệp nộp tờ khai thông báo theo mẫu tại phụ lục của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT mẫu về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần theo quy định.

+ Công ty nộp thêm bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông thông qua về vấn đề giảm vốn điều lệ của công ty.

+ Công ty nộp thêm quyết định của đại hội đồng cổ đông về thay đổi vốn điều lệ công ty là giảm vốn  được ghi rõ trong điều lệ của công ty khi nộp hồ sơ.

+ Doanh nghiệp nộp thông tin danh sách của các cổ đông của công ty khi nộp hồ sơ.

+ Doanh nghiệp phải nộp bản báo cáo tài chính  tại kỳ gần nhất tại thời điểm công ty thông qua quyết định giảm vốn.

+ Công ty phải nộp bản cam kết sau khi công ty sẽ tiến hành việc giảm vốn điều lệ và thực hiện viêc thanh toán đủ các nghĩa vụ tài sản khác.

+ Văn bản ủy quyền theo quy định trong trường hợp cử người đại điện thực hiện  thủ tục hành chính.

Trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày thay đổi thì công ty phải nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư. Qúa thời hạn hoặc doanh nghiệp không thông báo khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Bộ kế hoạch và đầu tư. Khi nhận được hồ sơ của công ty về việc giảm vốn điều lệ thì phòng đăng ký kinh doanh  kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu thì yêu cầu công ty hoàn thiện, bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận kết quả cho doanh nghiệp bổ sung và cập nhật trên cổng thông tin quốc gia theo quy định.

Do đó, khi thay đổi vốn điều lệ do các nguyên nhân khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh thì việc các công ty nắm được các quy định của pháp luật khi tiến hành thay đổi vốn điều lệ để tiết kiệm chi phí và tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị hồ sơ cũng không bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.