Tư vấn luật lao động cho doanh nghiệp

0
186

Nhiều doanh nghiệp cho phép người lao động làm thêm ngoài giờ khi nhu cầu tăng cao. Và có một vấn đề xảy ra là doanh nghiệp không biết Tiền lương làm thêm giờ được tính theo lương cơ bản hay lương thực nhận? Qua bài viết dưới đây công ty dịch vụ kế toán thuế Lawkey sẽ trả lời về câu hỏi này.

Theo quy định tại Khoản 1 Bộ Luật lao động 2012 về tiền lương làm thêm giờ như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;”

Tại Điều 90 Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền lương như sau:

“1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

Tiền lương theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 90 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

“1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm:

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;

c) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.”

Theo quy định, khi người lao động làm thêm trong ngày làm việc bình thường thì được thanh toán tiền làm thêm giờ bằng 150% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm. Tiền lương này bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Do vậy, khi doanh nghiệp cho người lao động làm thêm giờ thì tiền lương làm thêm giờ sẽ được tính trên mức lương thực nhận.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.